Numer statystyczny REGON – informacje dla firm

W myśl obowiązującego w Polsce prawa, każda osoba fizyczna (a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), decydując się na prowadzenie określonej działalności, zobowiązana jest do przejścia konkretnej procedury formalno-prawnej. Jednym z elementów tej procedury jest konieczność uzyskania statystycznego numeru identyfikacyjnego tzw. numeru REGON. Numer ten nadawany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który prowadzi tzw. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Każdy podmiot uzyskujący numer REGON wpisywany jest jednocześnie do tegoż Rejestru. Numer REGON składa się z dziewięciu niezmiennych cyfr – które charakteryzują jednocześnie numer podmiotu gospodarki narodowej. W praktyce numer ten staje się zatem po prostu numerem identyfikacyjnym. Warto również zaznaczyć, że osoby fizyczne, które, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, kiedykolwiek (a zatem również w odległej przeszłości) miały nadany REGON, mają przypisany już na zawsze ten właśnie numer (czyli nadany w czasie pierwszej rejestracji).

Oznacza to, że jeżeli po zlikwidowaniu działalności, osoby takie podejmą kiedykolwiek ponownie działalność gospodarczą (niezależnie od tego czy będzie to taka sama działalność, czy też zupełnie inna!), numer REGON zostanie uaktualniony i nadany im ponownie w niezmienionej formule.

Rejestr REGON jest również na bieżąco aktualizowany. Najogólniej mówiąc, prowadzenie Rejestru ma przede wszystkim na celu centralne systematyzowanie i ogólne charakteryzowanie działających w Polsce podmiotów gospodarczych pod względem: własnościowym, a także rodzaju prowadzonej działalności oraz form prawnych itp.

Dzięki gromadzonym w ten sposób informacjom i danym, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej stanowi główne, a zarazem rzetelne źródło istotnych informacji na temat.

Na zakończenie warto ponadto wspomnieć, że Rejestr REGON i informacje na temat wpisanych do niego podmiotów jest powszechnie dostępny – a zatem każda zainteresowana osoba bądź podmiot ma prawo do zapoznania się z aktualnymi informacjami statystycznymi na temat zarejestrowanych tam podmiotów.

Firmy po uzyskaniu REGONU powinny także zadbać o reklamę stron firmowych. Do wyboru mamy zgłoszenie sie do baz www.doradcydlabiznesu.pl czy czy www.web.gov.pl. TA pierwsza jeżeli mamy stronę biura rachunkowego w Warszawie to dodajemy firmę tutaj: biura rachunkowe Warszawa a bez względu na profil firmy zawsze możemy ja dodać do web.gov.pl.

6 thoughts on “Numer statystyczny REGON – informacje dla firm

    1. Numer REGON jest przypisany do danego podmiotu (osoby) oznacza to, że każda działalność (prowadzona pod danym numerem regon) będzie uwzględniona w bazie REGON….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *