Zakładanie spółek

Zakładanie spółki - ludzie

W świetle powszechnie obowiązujących przepisów możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. Najbardziej rozpowszechnionym a zarazem najprostszym (pod względem proceduralnym) sposobem jest zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (popularnie zwane również samozatrudnieniem). W ten sposób podejmuje działalność coraz większa liczba naszych Rodaków. Warto wspomnieć, że co do zasady osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo przez pierwsze dwa lata płacić te składki od 30% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie ta kwota wynosi 415,80 zł miesięcznie.

Zakładanie spółki

Działalność gospodarczą na rynku, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, mogą prowadzić również poprzez założenie spółki. Przy czym istnieją różne formy prawne spółek. Każda struktura uregulowana jest w sposób odrębny i szczegółowy w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (poza spółką cywilną, która objęta jest przepisami Kodeksu Cywilnego!) Procedura założenia spółki wymaga co prawda większego nakładu pracy i środków finansowych, jednakże są sytuacje, kiedy takie rozwiązanie jest najlepszym, najbezpieczniejszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem strategiczno-ekonomicznym.
Więcej informacji na temat zakładanie spółek można znaleźć na stronie http://zakladaniespolki.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *